KOUCHI - aanpak

KOUCHIBOUGUAC heeft een specifieke signatuur die de Kouchianen in elk project willen waarmaken. Ze karakteriseren onze aanpak. In elke opdracht worden maatregelen genomen om deze signatuur te bewaken en een kwaliteitsvolle uitvoering te garanderen. We hebben het meer specifiek over volgende aspecten:

 

  • resultaatgerichte aanpak volgens uitgestippeld traject
  • garanderen van kwaliteits- en tijdsaspecten
  • klantgerichtheid met een maximale flexibiliteit
  • brede waaier aan expertise, methodologie en tools

 

Deze aspecten vormen een leidraad in elk project. Daarnaast wordt elk project doorspekt met ons DNA, dat in de eerste plaats bepaald wordt door de energie van onze experten. Elke Kouchiaan is bijgevolg positief, heeft bijzondere intermenselijke eigenschappen, is oplossingsgericht, heeft inzicht door ervaring, kan goesting geven en heeft een gezonde dosis humor. Deze eigenschappen zijn methodisch niet te vatten maar zijn vaak bepalend voor het succes van een project.

Resultaatgerichte aanpak volgens uitgestippeld traject

Bij ieder project is het hoofddoel voor KOUCHIBOUGUAC dat de vooropgestelde doelstellingen worden bereikt nadat ze eerst worden uitgedaagd door het scherpstellen van de behoefte n.a.v. de vraag. Hierbij is het van belang de deadlines te respecteren. Een belangrijk instrument hierbij is een gedetailleerd stappenplan dat inhoudelijk focust op de doelstellingen van de opdracht. Deze stappen worden geordend in een duidelijk gestructureerd traject, met aandacht voor de specifieke context van de klant. Elke stap heeft een duidelijk doel en een welomschreven finaliteit.

 

Garanderen van kwaliteits- en tijdsaspecten

Om systematisch een kwaliteitsgarantie te bieden binnen de vooropgestelde timing is een efficiënte taakverdeling tussen de verschillende teamleden van belang. De verantwoordelijkheden tussen de teamleden dienen duidelijk afgebakend te zijn. Binnen het team zal regelmatig overleg gepleegd worden om zowel inhoudelijke als procesmatige aspecten van de deelopdrachten te bespreken. Bovendien wordt kwaliteit mede onderschreven door de hoge persoonlijke- en beroepsethiek van al onze experten.

 

Klantgerichtheid met maximale flexibiliteit 

We dragen communicatie met de opdrachtgever en andere stakeholders hoog in het vaandel. Op deze manier verzekeren we de klantgerichtheid zowel bij aanvang van het project als doorheen het traject. Een nauwe samenwerking tussen de opdrachtgever en KOUCHIBOUGUAC is van groot belang voor een succesvolle uitvoering van de opdracht. Daarom informeren we de opdrachtgever regelmatig over de inhoud en de voortgang. Zo kan er, indien nodig, snel bijgestuurd worden. Tevens is het van belang om oog te hebben voor de diverse relaties en verhoudingen met de relevante stakeholders. Hun inbreng en betrokkenheid dient ook gestimuleerd te worden waardoor het draagvlak voor de resultaten wordt verbreed ten voordele van alle partijen

Brede waaier aan expertise, methodologie en tools

Een laatste aspect van onze overkoepelende aanpak is de brede waaier aan expertise, methodologie en tools. Elk traject krijgt de meest geschikte technieken en methodes om de doelstellingen te bereiken, aangeboden door mensen met jarenlange ervaring. Resultaten dienen correct en ondubbelzinnig te zijn en de rapportering moet gebeuren op een aangepast detailniveau.