KOUCHI begeleidt bedrijfsleiders met organisatieontwikkeling

Onze experts hebben steeds aandacht voor se werking, het personeel, het financiële en het juridische aspect. KOUCHI vertaalt dan samen met de klant de laatste inzichten uit de literatuur rond organisaties, dienstverlening en bestuurskunde tot slagkrachtige organisatiemodellen. We gaan resoluut voor:

  • Het delegeren van verantwoordelijkheden binnen de organisatie (geïnspireerd door de praktijk van zelfsturende teams)
  • Het wegknippen van stappen zonder toegevoegde waarde (LEAN)
  • Het groeperen van dienstverlening in clusters (‘baskets of services’)
  • Het organiseren van de samenwerking tussen teams
  • Het vitaliseren van de tandem bedrijfsleiding-uitvoerende (management)teams

 

Bij het herdenken van de organisatiestructuur begint KOUCHI met het vertalen van de uitgangspunten in een wervende voorstelling. De technische uitwerking (organogram) is de tweede stap. Eerst visie, dan uitwerking. Een nieuw organisatiemodel moet bedacht zijn op de toekomst. Bij het ontwerpen ervan starten we vanuit vijf invalshoeken:

  • Type organisatie: wat betekent het feit dat we een kleine/middelgrote organisatie zijn, een grote organisatie zijn, een netwerkorganisatie zijn, etc.… naar onze toekomstige organisatie?
  • Omgeving: welke kansen en bedreigingen in de omgeving zijn zeer relevant in relatie tot ons toekomstig organisatiemodel (digitalisering, toename complexiteit,…)? Hoe beïnvloeden ze ons organisatie-ontwerp?
  • Klanten: welke verwachtingen hebben (toekomstige) klanten naar het toekomstig organisatiemodel? Welk organisatieontwerp willen zij?
  • Medewerkers: welke verwachtingen hebben (toekomstige) medewerkers naar het toekomstig organisatiemodel? Welk organisatie-ontwerp willen zij?
  • Doelen en strategie: welke elementen in de strategie zijn sterk bepalend voor ons toekomstig organisatiemodel? Hoe kleuren ze ons organisatie-ontwerp?

Wilt u weten wat onze Kouchianen voor uw organisatie kunnen betekenen?

 Maak vrijblijvend kennis.