Kris Ooms

Kris Ooms is van opleiding bio-ingenieur aangevuld met een MBA in marketing en finance. Kris spendeerde 22 jaar van haar carrière bij de Royal Shell Dutch Groep waar ze actief was in marketing, verkoop, bedrijfsanalyse en bedrijfsontwikkeling voor een breed gamma van producten en bouwde een ruime ervaring op in het ontwikkelen van strategieën en de praktische implementatie ervan in het veld, in België en in andere Europese landen. Sinds 2010 werkt Kris als zelfstandig consultant met de focus op het ondersteunen van non-profit organisaties en (micro)KMO’s. Daarnaast heeft Kris geparticipeerd aan Europese en lokale overheidsopdrachten met enerzijds focus op business model ontwikkeling en concrete vertaling in het veld, en anderzijds stakeholder engagement en projectmanagement. Kris vindt het tevens belangrijk om de kennis en ervaring die ze heeft opgebouwd geheel vrijblijvend in te zetten voor de brede maatschappij.