Projectmanagement

De KOUCHI-expertise ligt in de combinatie van inhoud én proces. We beschikken over een team van ervaren project- en procesbegeleiders met de essentiële vaardigheden en technieken om te sturen naar gewenste resultaten. Dankzij onze samenwerking met MONDEA kunnen wij ook rekenen op moderne, evidence-based input die kan toegepast worden op al onze projecten en afgestemd is op de organisatie. 

Bij ieder project is het hoofddoel voor KOUCHI dat de doelstellingen die binnen het project vooropgesteld worden bereikt worden. Hierbij is het van belang de deadlines te respecteren die de opdrachtgever stelt. Een belangrijk instrument hierbij is een gedetailleerd stappenplan dat inhoudelijk focust op de doelstellingen van het onderzoek. De onderzoek stappen dienen geordend te zijn in een lineair proces, met aandacht voor de specifieke context van de klant. Elke stap moet een duidelijk doel en een welomschreven finaliteit hebben. We dragen communicatie met de opdrachtgever en andere stakeholders hoog in het vaandel. Op deze manier verzekeren we de klantgerichtheid zowel bij aanvang van het project als doorheen het traject.

Deze begeleiding kan betrekking hebben op uiteenlopende terreinen, zoals het managen van een beleidsprogramma, het tot uitvoering brengen van een nieuw initiatief of het bijsturen van een bestaand project.

Voorbeelden:

  • Projectbegeleiding
  • Programmamanagement
  • Procesmanagement
  • Financiële begeleiding bij implementatie van ontwikkelingstrajecten
  • Identificatie en allocatie van risico’s tussen actoren
  • Trajectbegeleiding