KOUCHI begeleidt organisaties naar een ambitieuze strategische visie

Ondernemen is vooruitzien, en vooruitzien kan niet zonder visie en strategie. Onze Kouchianen hebben uitgebreide ervaring met strategisch advies en begeleiding van de opmaak van strategische visies. Op basis van een grondige analyse wordt samen met de organisatie een inspirerende missie en visie geformuleerd, die vervolgens wordt omgezet in strategische en operationele doelstellingen en geconcretiseerd in strategische projecten. Deze strategische projecten vormen dan weer de basis voor een operationeel plan. Visie- en strategieontwikkeling is ook een interactief proces, waarbij verschillende actoren in workshops worden samengebracht om te brainstormen. Deze visie- en strategieontwikkeling kan op zich staan, maar kan even goed een sluitstuk vormen van een onderzoek of evaluatieproject, waarbij de conclusies onmiddellijk worden omgezet in een toekomststrategie.

Voorbeelden:

  • Interne analyse
  • Strategische planning
  • Ontwikkelen van strategie-opvolgingsinstrument
  • Opmaak van strategische meerjarenplannen
  • Opmaak van strategische en operationele doelstellingen
  • Missie- en visieformulering
  • Operationele planning
  • Benchmarking