Geert Drooghmans

Geert Drooghmans

Geert Drooghmans is ondernemer, zaakvoerder en partner in verschillende bedrijven. Hij is master in de industriële wetenschappen (KUL-De Nayer) opties bouwkunde en landmeten. Geert heeft 24 jaar ervaring als afdelingshoofd van technische diensten: gemeente Oud-Turnhout (manager techniek en ondersteuning), gemeente Ranst, gemeente Lint en de stad Hamont-Achel. Als lid van verschillende managementteams heeft hij een uitgebreide ervaring opgebouwd in personeelsbeleid en kennis van overheidsmanagement. Geert heeft een grondige expertise in wegenbouw, woningbouw, groenvoorzieningen en facilitair beheer. Overheden doen veelvuldig beroep op zijn expertise. Zo wordt hij vaak als jurylid bij aanwervings- of bevorderingsprocedures gevraagd.