Yves De Smet

Yves De Smet is een gedreven consultant die gaat voor de status quo te challengen. Hij vertrekt vanuit de nood of de ambitie van de organisatie en kijkt vanuit "die" behoefte naar de bestaande AS-IS situatie om een toekomstige TO-BE situatie te tekenen samen met de klant. De weg naar de TO BE situatie wordt gewikt en gewogen en op basis van hoogdringendheid en snelheid die de organisatie aankan, een transitie-traject uit te stippelen. Het coördineren van de verschillende werven van afbouw van uitgerangeerde zaken, het opzetten van nieuwe zaken of het optimaliseren van bestaande zaken, vergt een hoge mate van verandering van de organisatie. Deze verandering begeleiden en ervoor zorgen dat het een werkend geheel van mensen, processen en systemen is dat exact dat levert wat vooropgesteld is, is de specialisatie van Yves.